Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

Asmens duomenų saugumo pažeidimų fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie pažeidimą pateikimo tvarkos aprašas